T 050-5352346 | Spoorlaan 5 | 9753HV Haren

 

Bedrijfsnood- en ontruimingsplan

Bedrijfsnoodplan
Het bedrijfsnoodplan is een middel om bij daadwerkelijke noodgevallen en calamiteiten de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Het is verplicht bij wet en moet schriftelijk worden vastgelegd. Hierbij ligt het zwaartepunt van de regelgeving op de mens in de organisatie.

Het bedrijfsnoodplan legt de volgende zaken vast:

 1. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, en bevelvoeringsstructuur.
 2. Vervangingsstructuur bij afwezigheid.
 3. Communicatie binnen de organisatie met het bevoegd gezag.
 4. Specifieke maatregelen die bij calamiteiten genomen moeten worden.
 5. Beschikbaar stellen van middelen.
 6. Omgang met hulpdiensten van buiten de organisatie.
 7. Afstemming van het plan met derden, zoals de gemeentelijke brandweer.

Het ontruimingsplan

Het ontruimingsplan van gebouwen is een zelfstandig en uitneembaar plan, en maakt onderdeel uit van het bedrijfsnoodplan.
Het moet worden opgesteld in het kader van de (model) bouwverordening en het arbo besluit.

We kennen verschillende delen als “leidraad voor een ontruimingsplan” en maken hierbij een onderscheid in de volgende soorten gebouwen:

 1. NTA 8112-1 Deel 1 Kantoorgebouwen
 2. NTA 8112-2 Deel 2 Onderwijsgebouwen
 3. NTA 8112-3 Deel 3 Kinderopvanggebouwen
 4. NTA 8112-4 Deel 4 Gebouwen met een publieksfunctie
 5. NTA 8112-5 Deel 5 Logiesgebouwen
 6. NTA 8112-6 Deel 6 Gezondheidszorggebouwen
 7. NTA 8112-7 Deel 7 Industriegebouwen
 8. NTA 8112-8 Deel 8 Cellen en cellengebouwen
 9. NTA 8112-9 Deel 9 Ontruimingshandleiding en ontruimingskaart voor
 10. niet-vergunningsplichtige bouwwerken

Prijzen:

Het vergt maatwerk om te komen tot een bedrijfsnoodplan . De prijs hangt dan ook samen met de grootte van uw organisatie en het aantal aan te leveren ontruimingsplannen. Wij doen u dan op verzoek ook graag een passende offerte. Vult u hiervoor geheel vrijblijvend het contactformulier in.