T 050-5352346 | Spoorlaan 5 | 9753HV Haren

 

RI&E

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Een plan van aanpak voortvloeiend uit de resultaten van de RI&E is hierbij een verplicht onderdeel.

De arbeidsinspectie zegt hierover het volgende:

“Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.”

Cardio-XL  begeleidt u bij het opstellen van een RI&E en geeft u adviezen over het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak.

De wetgeving rondom de RI&E bestaat uit een aantal te nemen stappen:

 1. Het uitvoeren van een risico-inventarisatie
  Hierbij worden alle mogelijke risico’s in kaart gebracht.
 2. Het evalueren van deze risico-inventarisatie
  Hierbij wordt bekeken hoe hoog het daadwerkelijke risico is.
 3. Het opstellen van een plan van aanpak
  In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.
 4. Bespreken met het personeel
  De werkgever rapporteert jaarlijks aan de werknemers (eventueel via de personeelsvertegenwoordiging) over de uitvoering van het plan van aanpak.
 5. Toetsen
  Daarnaast bestaat de verplichting om de RI&E regelmatig te toetsen. Dit geldt niet voor alle werkgevers. Cardio-XL  bekijkt samen met u voor welke toetsing u in aanmerking komt. Deze toetsing hangt onder andere af van de grootte van het bedrijf.
 6. Actueel houden
  U bent verplicht de RI&E actueel te houden. Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u ook de RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers.

Wat als u niets doet?

Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan zal de inspecteur direct een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden.

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan bij info@cardio-xl.nl of vul het contactformulier in.