T 050-5352346 | Spoorlaan 5 | 9753HV Haren

 

Reanimatie volwassenen

Tijdens een cursus  reanimatie en AED-bediener leert u hoe u een levensbedreigende situatie herkent, hoe u vervolgens op doelgerichte wijze een slachtoffer benadert en levensreddend kunt optreden door het adequaat toepassen van de reanimatievaardigheden en het inzetten van de AED. Een AED is een onmisbaar, betrouwbaar, veilig apparaat welke een shock(defibrillatie) kan geven aan een slachtoffer met een hartstilstand. Na een praktisch gerichte training in het gebruik van de AED en het tegelijkertijd toepassen van de basale reanimatievaardigheden leert u hoe u levensreddend handelt als het er toe doet.

Reanimatiecursus

Reanimatie en inzet AED volwassenen

Jongeman na langdurige reanimatie overleden. Plotseling, zonder waarschuwing tijdens een wandeling met zijn gezin zakte een vader van drie kinderen door zijn benen. Omstanders ter plaatse pasten reanimatie toe. Toen de ambulance geruime tijd later arriveerde bleek het niet meer mogelijk het slachtoffer te helpen. Intens verdrietig werd de familie opgevangen door ambulancepersoneel ter plaatse.

Jongeman na reanimatie succesvol gedotterd. Plotseling, zonder waarschuwing tijdens een wandeling met zijn gezin zakte een vader van drie kinderen door zijn benen. Omstanders ter plaatse pasten reanimatie toe en hebben met succes de AED ingezet. Toen de ambulance geruime tijd later arriveerde kon het slachtoffer snel worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Hier is hij met succes gedotterd en kon na 2 dagen zonder complicatiesworden ontslagen.

Bij een plotselinge circulatiestilstand blijkt in de meeste gevallen een hartritmestoornis aanwezig te zijn,welke vaak ontstaat nadat een slachtoffer een hartinfarct doormaakt. De enige manier om deze hartritmestoornis op te heffen is het inzetten van de AED. met het afgeven van een stroomstoot wordt een einde gemaakt aan de hartritmestoornis.

Tevens is het onmiddellijk starten van beademen en hartmassage een must om een optimaal resultaat te bereiken.

Hebt u er wel eens bij stilgestaan dat in ons land de ambulance 300 keer per week uit rukt voor een reanimatie.

Bij een plotselinge hartstilstand – meestal door een hartinfarct – is reanimatie met inzet van de AED van levensbelang. Helaas is het niet van tevoren duidelijk bij wie en waar dit gebeurt. Eigenlijk is leren reanimeren geschikt voor iedereen, maar vooral voor diegenen die een openbare of dienstverlenende functie bekleden. Zij komen immers in aanraking met grote groepen mensen. Heeft 1 van uw dierbaren een probleem met het hart of de bloedvaten dan is helaas ook de kans op een hartstilstand toegenomen.

Hartmassage en mond op mond beademing, afwisselend toegepast met indien nodig een stroomstoot toe dienen,kan iemands leven redden. Mensen krijgen een hartinfarct een hartstilstand meestal thuis of op hun werk.Een redding is dus mede afhankelijk van degene die in de buurt is en of die persoon kan reanimeren.

Enkele minuten na de hartstilstand raken er hersencellen onherstelbaar beschadigd door gebrek aan zuurstof. Door direct te reanimeren blijft de zuurstofvoorziening op gang.

Tevens leert u hoe te handelen bij verslikking, verstikking, verdrinking en het toepassen van hulpmiddelen.

Wordt geen argeloze toeschouwer, reanimatie en inzet van de AED voor volwassen kunt u leren.