T 050-5352346 | Spoorlaan 5 | 9753HV Haren

 

Coördinator / Hoofd BHV

De Coördinator bedrijfshulpverlening houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Hij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van Ploegleider.

De Coördinator-BHV vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil zeggen

– opzetten en beheren van de BHV-organisatie;

– zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners;

Opleiding Hoofd BHV: de praktijk

Zij dienen verantwoordelijk te zijn voor het voorbereiden en implementeren van het Arbo-beleid met betrekking tot de bedrijfshulpverlening. In de cursus wordt er vanuit gegaan dat deelnemers beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden. Op de laatste cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen afgelegd.

Praktische informatie cursus Hoofd BHV

Cursusduur:

Drie dagen, waarvan twee dagen aaneengesloten en een dag na een periode van  ongeveer zestien weken ( minimaal tien weken) In de tussenliggende periode moet  de cursist een opdracht uitwerken: het opstellen van een stappenplan om te  komen tot een BHV-organisatie voor de eigen werksituatie. Op de laatste  cursusdag moet het plan worden gepresenteerd en wordt het schriftelijk examen  afgelegd.

Cursisten: maximaal 12

Cususdata: in overleg

Lesmateriaal:  lesboeken pakket NIBHV

Diploma: NIBHV Coordinator / (Opleiding) Hoofd BHV

Bijzonderheden:

De cursus Hoofd BHV is bedoeld voor personen met een MBO/HBO-niveau die managementverantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel van de organisatie.

Cursusprijs: de cursusprijs is maatwerk en onder andere afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie voor nadere informatie vul dan het contactformulier in.