T 050-5352346 | Spoorlaan 5 | 9753HV Haren

 

Herhaling BHV

Herhaling bedrijfshulpverlening:

Met de eendaagse herhalingscursus BHV blijft uw kennis up-to-date en kunt u adequaat reageren in noodsituaties. Het regelmatig trainen van de vaardigheden is noodzakelijk om aan de eisen van de Arbo-wet te voldoen.

De cursus herhaling BHV is net als de basiscursus BHV een praktische cursus. Elk jaar staat een ander thema centraal waardoor de training steeds boeiend blijft. Hier bij kunnen wij tegemoet komen aan de specifieke risico’s van uw bedrijf.

Voor wie

De cursus is bestemd voor mensen die in hun bedrijf als BHV-er zijn aangesteld.De BHV-vaardigheden moeten  ten alle tijden geoefend worden. Dat kan tijdens de cursus herhaling BHV. Door deelname aan deze cursus blijven niet alleen uw vaardigheden getraind, ook de geldigheid van uw NIBHV diploma wordt met een jaar verlengd.

Examen

De docent beoordeelt uw praktijkverrichtingen gedurende de dag. Zijn alle gedane verrichtingen voldoende dan ontvangt u het NIBHV Herhalingscertificaat en de legitimatiepas (met aantekening AED). Beide hebben een geldigheid van één jaar.