T 050-5352346 | Spoorlaan 5 | 9753HV Haren

 

Gasmeten

Bij verschillende bedrijven wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Deze mogen natuurlijk niet in gevaarlijke
concentraties voorkomen.
Daarom is het belangrijk om deze goed te meten om tijdig aan de bel te trekken en zo ongelukken te voorkomen.
Wij bieden een praktijkgerichte cursus Gasmeten aan.

Doel
Het doel van de cursus “Gasmeten” is dat de deelnemers na afloop weten hoe goed om te gaan met gasmeetapparatuur.
Na de nodige theorie  worden de vaardigheden in de praktijk aangeleerd.

Doelgroep
De cursus “Gasmeten” is bedoeld voor iedereen die in zijn functie belast is met de uitvoering van gasmetingen.

Inhoud
De cursus duurt 2 dagen en wordt afgesloten met een examen, afgenomen door een landelijk erkend examenbureau.
Gasmetingen worden uitgevoerd om te bepalen of schadelijke concentraties van gassen of dampen op de werkplek aanwezig zijn.
Tijdens deze cursus wordt zowel in theorie als aan de hand van praktijkoefeningen de werking van gasmeetapparatuur behandeld.

Hierbij komen de volgende onderdelen komen aan bod:
* Het verbrandingsproces en gevaarlijke stoffen
* Gasmeetapparatuur en de werkingsprincipes (PID-meter, HC-meter, explosie-/zuurstofmeter en gasdetectiebuisjes)
* De meetstrategie
* Het uitvoeren en interpreteren van luchtkwaliteitsmetingen aan de hand van meerdere praktijkopdrachten

De cursus voldoet aan de eind- en toetstermen van SSVV voor hoog risicowerken.

Aanmelden kan via: info@cardio-xl.nl

Opleidingslocatie: Moermanskweg 2-10, 9723 HM te Groningen of op een met u nader af te spreken locatie.

Opleidingsdata: op afspraak.

Vergoeding: hiervoor kunt u de offerte aanvragen.