T 050-5352346 | Spoorlaan 5 | 9753HV Haren

 

BHV

 

Bedrijfshulpverlening herhaling bedrijfshulpverlening Tijdens een cursus bedrijfshulpverlening of herhaling bedrijfshulpverlening leert u hoe te handelen in een levensbedreigende situatie op het gebied van brand, communicatie en ontruiming en in het geval van een ongeval of reanimatie. Als bedrijfshulpverlener heeft u een voorpostfunctie en zal u de eerste noodzakelijke handelingen leren verrichten totdat professionals dit van u overnemen.

De Arbo-wet (art. 22) verplicht iedere werkgever tot het organiseren van bedrijfshulpverlening Binnen alle Nederlandse bedrijven is per jaar ongeveer 300.000 keer eerste hulp nodig.In zo’n 3.000 gevallen moet het slachtoffer in eenziekenhuis worden opgenomen.Ongeveer 1.700 bedrijfsongevallen leiden jaarlijks tot blijvende volledige arbeidsongeschiktheid.

Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade voorkomen. Er is dus alle reden om de bedrijfshulpverlening goed aan te pakken.

Cardio-xl helpt u indien gewenst vanuit een RI&E te komen tot een sluitend bedrijfsnoodplan waarin de medewerkers deskundig geschoold zijn om hun taak als bedrijfshulpverlener te kunnen vervullen.